شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی

شهادت هنر مردان خداست.

شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می نماییم.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.