شرکت های فعال بورس در تابستان 98

فولاد مبارکه، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، ملی مس، گل گهر و پالایشگاه اصفهان 5 شرکت فعال بورس در تابستان 98 بودند.