خط مشی کیفیت

 

 

خط مشی سیستم های مدیریت یکپارچه

شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران

 

در دنياي رقابتي امروز، اهمیت، ارزش و جايگاه مشتری بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و موفقيت شرکت ها در گرو رضايتمندي و وفاداري مشتريان مي باشد.

 

شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهرانOSP ، ارائه کننده کلیه خدمات مهندسی در زمینه مشاوره ، آموزش، راهبری، استقرار و پیاده سازی کلیه سیستم های مدیریتی ، بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی و در جهت افزایش رضایت مشتریان و بهبود مستمر خدمات خود، استانداردهاي , ISO14001:2004 , ISO9001:2008OHSAS18001:2007 را الگو در نظر گرفته است و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت و ايجاد محيطي امن و ايمن و عاري از عوامل آسيب رسان به منظور تامين سلامتي تمامي افراد، از اولويت هاي شركت مهندسي پردازش ساختارهاي باز تهران مي باشد و در این مسیر با رعایت الزامات استاندارد ISO10015:1999 ، سعی در جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل خود در راستای بهبود اثر بخشی عملکرد آنان از طریق آموزش، بهسازی مستمرفرآیند ها ،واستفاده از روش های روز آمد دارد.

این شرکت به منظور ایجاد و برقراری کیفیت در پروژه های خود و رعایت اصول مشتری مداری ، اقدام به استقرارسیستم مدیریت کیفیت پروژه براساس استاندارد ISO10006:2003 ،راهنمای برقراری ارتباط با مشتریان براساس استاندارد ISO10001:2007، راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان براساس استاندارد ISO10002:2004 ، راهنمای حل اختلاف با مشتریان براساس استاندارد ISO10003:2007، راهنمای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان براساس استاندارد ISO10004:2010، نموده است.

همچنین نظر به اهمیت روز افزون اطلاعات در سازمان و حفظ آن به عنوان مزیت رقابتی ، شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران، اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد ISO27001:2005نیزنموده است.

مدیریت شرکت خود را در قبال بهبود مستمر، افزایش سطح دانش و امنیت اطلاعات، افزایش رضایت مشتریان و پیروی از الزامات استاندارد ، متعهد دانسته و بدین منظور اقدام به برنامه ریزی در حوزه های ذیل نموده است :

- افزایش کیفیت ارائه خدمات به مشتريان مطابق با آخرين ويرايش استانداردهاي ملي و بين المللي

- در اولويت قرار دادن موضوعات بهداشت، ايمني و محيط زيست در كليه فعاليت هاي شركت

- ارزيابي و بازنگري روش ها و برنامه هاي نظام مديريت بهداشت و ايمني و محيط زيست به منظور بهبود مستمر

- افزایش دانش ، مهارت و خلاقیت کارکنان از طریق آموزش مستمر آنها

- استفاده از کادر تخصصی مجرب جهت ارائه خدمات برتر

- سازماندهی مناسب در کلیه سطوح سازمان از طریق ایجاد زبان مشترک میان کارکنان در کلیه پروژه ها

- اجرای اثر بخش فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

- برقراری ارتباطات موثر، قضاوت منصفانه و پرهیز از جانبداری در برخورد با مشتریان، عمل به تعهدات شناسه رفتاري سازمان و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان

- افزایش سطح امنیت اطلاعات در لایه های مختلف سازمان

 

و در نهایت مدیریت شرکت از کلیه کارکنان انتظار دارد که در راستای رسیدن به اهداف فوق نهایت تلاش را نموده و با تبعیت از خط مشی ها و روش های اجرایی کاری شرکت در جهت بهبود روزافزون اثربخشی و ارائه خدمات برتر به مشتریان گام بردارند.