محیط زیست

مقدمه:

از آنجا که امروزه در کشور ما تاسیس کارخانه های سیمان که با بهره گیری از سرمایه گذاری های کلان انجام می گیرد معمولا با اشتغالزایی و جوانب اقتصادی دیگر همراه است، توسعه صنعت سیمان روندی رو به رشد را طی می کند.اما در راستای این منافع اقتصادی آسیب های زیست محیطی ناشی از کارخانه های سیمان اجتناب ناپذیر است.این آسیب ها شامل آلودگی هوا، آلودگی آب های زیرزمینی منطقه، از بین رفتن پوشش های گیاهی و ... است.